NOVÁ VES u Oselec

3.5.2017: Přidány fotografie od roku 2014 + článek Zamyšlení.
27.7.2014: Založeno nové album s rokem 2014 s šesti novými galeriemi a doplněny nové fotky do alb 2012 a 2013.
27.4.2013: Přidáno 11 fotogalerií z let 2011 až 2013 Více aktualit

Úložiště radioaktivních odpadů v červnu 2014.

převzato ze stránek Chanovice.cz

Aktualizované informace a stanovisko obce Chanovice

Stále běží řešení ohledně úložiště radioaktivního odpadu. Na setkání v květnu v Chanovicích řídil Správu úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) ještě JUDr. Jan Prachař a od června ministr pověřil řízením SÚRAO RNDr. Jiřího Slováka. Na základě požadavku státní organizace připravuje Ministerstvo životního prostředí ČR rozhodnutí k žádosti o povolení průzkumů. Obec Chanovice nesouhlasí s tímto postupem a nesouhlasí s povolením průzkumných prací na svém správním území. Ze SÚRAO byla doručena nová studie, která podrobněji mapuje naši lokalitu. Dle této studie by měl být nadzemní areál umístěn těsně u Jetenovic a podzemní zasahovat, mimo jiné, až pod osadu Plácek. Stanovisko k provádění průzkumů a postoj k úložišti projednalo zastupitelstvo naší obce opětovně v červnu.

Stanovisko a vyjádření za Obec Chanovice:

Na základě usnesení zastupitelstev Obce Chanovice nesouhlasíme s prováděním průzkumných prací souvisejících s přípravou hlubinného úložiště a nesouhlasíme s vybudováním hlubinného úložiště radioaktivních odpadů na území Obce Chanovice.

Důvodem je nepřehlednost přípravných prací a nejasnosti o konkrétně prováděných činnostech. Požadujeme zohledňovat celý proces průzkumů a případné výstavby hlubinného úložiště jako celek. Nelze opomíjet práva a zájmy občanů v dané lokalitě.

Žádáme MŽP ČR o celkové hodnocení žádosti o stanovení průzkumného území s ohledem na rovnoprávnost dotčených stran a na širokou škálu oblastí problematiky.

Již čtvrté řádně zvolené zastupitelstvo Obce Chanovice jednohlasně podpořilo toto stanovisko a jedná se vždy o shodu patnácti zastupitelů různého věku, vzdělání a politického smýšlení.

12. 6. 2014 v Chanovicích.

««« Předchozí text: Kulturní a společenské akce v roce 2009 v Obci Chanovice Následující text: Novoveské zamyšlení »»»

Alik | 27.7.2014 Ne 12:23 | Články | trvalý odkaz | tisk | 2195x